בקרת נוכחות

מציג את כל 15 התוצאות

ניהול נוכחות עובדים – צורך הכרחי

צורך ארגונים ועסקים בניהול נוכחות הינו בעיקרו צורך כלכלי ותפעולי הוצאת הארגון ו/או העסק על שכר הינה הוצאה   מרכזית בהוצאותיו

ארגון ו/או עסק אשר אינו שולט באופן מלא במידע שעות העבודה אשר בוצעו בפועל על ידי עובדיו עשוי להוציא סכומים לא מבוטלים על עבודה שלא בוצעה כמו כן יהיה חסר ביכולת ניתוח פעילות עובדיו.

מענה:מערכות טכנולוגיות , כגון שעון נוכחות, לניטור שעות העבודה המבוצעים על ידי העובדים ,בכלל זה השגת המידע הבא:

 • זיהוי עובדים באופן חד ערכי
 • שעת תחילת העבודה
 • שעת סיום העבודה
 • יציאה וחזרה מהפסקה
 • דוחות היעדרויות,איחורים ועוד
 • עבודה עבור פרויקטים שונים

הערה: החל מפברואר 2010 מדינת ישראל מחייבת מעסיקים להפעיל אמצעי טכנולוגי להחתמת נוכחות העובדים

פתרונות ביוקום

 •  שעון נוכחות קורא קרבה
 •  שעון נוכחות –זיהוי באמצעות טביעת אצבע
 •  שעון נוכחות –זיהוי באמצעות תווי פנים
 •  בקרת כניסה לשימוש נוסף -החתמת נוכחות
 •  תוכנות נוכחות