TR10 דלת נגישות ומעבר סחורה ליציאה בחירום

  • דלת נירוסטה מסיבית עם משקוף בגובה מלא ליציאה בחירום
  • נעילה באמצעות מנעול אלקטרו מגנט
  • מחזיר דלת איכותית
  • ניתן לשימוש העברת פריטים גדולים אשראינם יכולים לעבור במעבר מבוקר
  • מיוצר באירופה ועומד בתקנים אירופאים מחמירים
  • אופציונלי- עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר,חסימה ,שחרור ,פתיחה בחירום
  • ניתן לניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר המספק מגע יבש