דלת נירוסטה ליציאה בחרום

  • דלת נירוסטה בגובה מלא למעבר בחירום
  • נעילה באמצעות מנעול אלקטרו מגנט
  • ניתן לשימוש העברת פריטים גדולים אשראינם יכולים לעבור במעבר מבוקר
  • מיוצר באירופה ועומד בתקנים אירופאים מחמירים
  • אופציונלי- עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר,חסימה ,שחרור ,פתיחה בחירום
  • ניתן לניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר המספק מגע יבש