יחידת ניהול מעבר/סבסבת לשומר TR50

  • יחידה לניהול מעבר /קרוסלה בדלפק /לשמור
  • חסימת כל צדדי המעבר
  • חסימת צד אחד
  • אישור למעבר בדיד
  • פתיחה קבועה