מודול התראות וניטור BioVision

התראות וניטור בתוכנת ה BioVision

  • כניסה לא חוקית
  • דלת נפרצה
  • דלת הושארה פתוחה
  • חבלה בהתקן
  • כניסה בזמן לא מאושר
  • אין תקשורת עם התקן
  • ניטור עובד
  • ניטור התקן
  • ועוד