מודול העברה לשכר

 מטרות מודול העברה לשכר

מודול העברה לשכר פותח על ידי מהנדסי ביוקום על מנת להשיג מספר מטרות מרכזיות:

  • ריכוז נתוני נוכחות ע"פ תאריכים מוגדרים
  • הקמת פורמט ייחודי בממשק לתוכנת השכר
  • הקמה והתאמת סמלים ורכיבי שכר
  • מחולל דוחות
  • קבלת אישור על ביצוע העברת שכר באופן תקין