מודול משמרות ופיצולים

מטרות מודול משמרות ופיצולים

המודול פותח על ידי מהנדסי ביוקום על מנת להשיג מספר מטרות מרכזיות:

  • הקמת משמרות ופיצולים ע"פ דרישה
  • הגדרת לוחות זמנים משמרות עובדים
  • שיוך חוקים והסכמים ע"פ משמרות
  • איסוף וריכוז נתוני הנוכחות
  • הפקת דוחות בחתכים שונים.
  • ידידותיות בהפעלה ובשימוש.