מודול נוכחות מדען ראשי

 מטרות מודול עובד מדען

  • מודול עובד מדען פותח על ידי מהנדסי ביוקום על מנת להשיג מספר מטרות מרכזיות:
  • הפקת דוחות וחישוב שעות ומשמרות ע"פ הנחיות המדען הראשי
  • הקמת חוקי עבודה בין עובד ומעביד.
  • הקמת הסכמי עבודה בין עובד ומעביד.
  • הקמת דוחות נוכחות מקיפים.

 

 • איסוף וריכוז נתוני הנוכחות והתעבורה ברשת.
 • הפקת דוחות שונים.
 • יכולת פיקוח ושליטה בהיבטים המרכזיים של הוצאות כח האדם.
 •  התממשקות לתוכנות שונות בתחומים השונים.
 •  ידידותיות בהפעלה ובשימוש.

תיאור