מודול ניהול אישורי בטיחות

  • שליטה וניטור תחום ניהול הסמכות עובדים לתחומי הבטיחות באתר
  • שליטה במועדי פגות תוקף אישורי הבטיחות של העובד
  • הרשאת העובד או מניעת כניסתו לאתר בהתאם להרשאות האסמכה
  • חיבור לקרוסלות וסבסבות תוך זיהוי ביומטרי, תווי פנים טביעות אצבע
  • מניעת כניסה לאתר באם אחד מאישורי הבטיחות פג
  • תיעוד אישור הבטיחות בבסיס המידע