מודול ניהול נרקוטיקה בכספת

  • זיהוי ביומטרי של אחות /רופא -מנפיקי התרופה
  • איתור רשומת מאושפז ובחירה בו (אינטגרציה עם בסיס נתונים של בית החולים)
  • בחירת התרופה הנדרשת מתוך רשימת התרופות בכספת
  • לאחר זיהוי ומענה לשלושת הגורמים לעיל – פתיחת הכספת באופן אוטומטי
  • צילום וידאו באמצעות מצלמת IP של לוקח התרופה ושמירה בבסיס המידע
  • ניהול מלאי צריכת התרופות
  • דוחות- ספירת מלאי משמרת,דוח מוסרי ומקבלי משמרת,דוח צריכה לפי חתכים שונים
  • בקר מרכזי
  • קורא ביומטרי אופטי שולחני
  • פיקוד וניטור באמצעות תוכנת חברת ביוקום- מודול ניהול תרופות