מוצרי זיהוי RFID קרבה

מוצרי זיהוי RFID קרבה

 כרטיסי קרבה ממוספרים 125KHZ
 כרטיסי קרבה לא ממוספרים 125KHZ
 כרטיסי קרבה  13.56Mhz
כפתורי קרבה (צ'פים).
 מדבקות קרבה
 הדפסת כרטיס קרבה preprint