מעמד נירוסטה לקוראים TR5

  • עמוד נירוסטה לקורא /אינטרקום לצורך התקנה לפני מעבר/כניסה
  • דגם קוטר 51 מ"מ +יחידת בסיס לקיבוע
  • דגם קוטר 154 מ"מ +יחידת לד לחיווי