מערכת LPR לבקרת כלי רכב

  • מערכת לזיהוי מספרי כלי רכב
  • רישיון להפעלת נתיב
  • בקר פתיחת שער
  • מערכת הרשאות לכניסת כלי רכב
  • צילום כלי רכב ושמירה בבסיס מידע
  • דוחות בחתכים שונים
  • מצלמת IP (רכישה בנפרד)
  • עמוד למצלת IP (רכישה בנפרד)