סבסבת/טריפוד דו כיוונית כנפח זכוכית בגובה מותן מהודר TR330

  • סבסבת (טריפוד) דו כיוונית כנפי זכוכית בגובה מותן מהודרת
  • סבסבת מיוצרת באירופה  ועומדת בתקנים אירופאים  מחמירים
  • מערכת ניתנת לתכנות חסימת כיוון אחד או חסימה  לשני הכיוונים
  • שחרור כנפי זכוכית בעת חרום
  • נטרול המעבר בעת חירום ו/או הפסקת חשמל
  • אופציונלי- עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר, חסימה ,שחרור ,פתיחה  בחירום
  • ניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר אחר המספק מגע יבש