תוכנת ניהול בקרת כניסה BUS 2011

תוכנת בקרת הכניסה והנוכחות BUS פותחה על ידי מהנדסי ביוקום, על מנת להשיג מספר
מטרות עיקריות:
 מתן הרשאות כניסה שונות לבעלי התפקיד השונים.
 איסוף וריכוז נתוני הנוכחות והתעבורה ברשת.
 קבלת התראות על אירועים במערכת )ניהול בסיסי של אירועים( .
 הפקת דוחות שונים.
 התממשקות לתוכנות שכנות בתחומים השונים )ׁנוכחות ו- HR .)
 קלה בהקמה וידידותית בהפעלה.
 סגנונות שונים של מראה התוכנה לבחירה.

המערכת עובדת על כל פלטפורמת Windows ( XP, Vista , 2003/2008 Server ,Window 7 (. עם כל גודל מסך. ממשק התוכנה הינו אינטואיטיבי וקבצי העזרה בתוכנה
מפורטים ומלאים. התוכנה מתממשקת עם כל התקני בקרת כניסה ונוכחות בהם ביומטריה,
קוראי קירבה ומשולבים של ביוקום.