תוכנת ניהול נוכחות Bio A.T.T

 מטרות מערכת Bio A.T.T

תוכנת בקרת הנוכחות BioATT  פותחה על ידי מהנדסי ביוקום על מנת להשיג מספר מטרות מרכזיות:

  • הקמת חוקי עבודה בין עובד ומעביד.
  • הקמת הסכמי עבודה בין עובד ומעביד.
  • הפקת דוחות נוכחות מקיפים.
  • איסוף וריכוז נתוני הנוכחות והתעבורה ברשת.
  • הפקת דוחות בחתכים שונים.
  • יכולת פיקוח ושליטה בהיבטים המרכזיים של הוצאות כח האדם.
  • התממשקות לתוכנות שונות בתחומים השונים.
  • ידידותיות בהפעלה ובשימוש.
  • ממשק תוכנה אינטואיטיבי.
  • 7 סגנונות שונים של מראה התוכנה לבחירה.