P-780 מודול הפקת QR Code

יתרונות המודול:

  • זיהוי עובדים /אורחים באשר לקיום תעודת התחסנות-דרכון ירוק בתוקף
  • שמירה ותיעוד תעודת התחסנות במערכת
  • אפשרות מתן הרשאת עובדים מבלי לפגוש אותם פיזית
  • הנפקת QR Code ושליחה בדוא"ל
  • חיסכון בכרטיסי קרבה /צ'יפים וכדומה
  • הפקת דוחות שונים
  • ייעול תפעולי וכלכלי, נוחות וקלות בעבודה