P780 מודול להפקת QR Code בתוכנת Biovision

יכולות המודול:

 • קליטת תעודת מתחסן של עובדים והטמעה במערכת כולל תאריך פגות תוקף החיסון
 • עובדים יציגו את תעודת המתחסן לקורא QR Code ובהתאם להרשאתם יוכלו לעבור במערכת בקרת הכניס ו/או הנוכחות
 • יצור QR Code  לעובדים ו או לאורחים , הגדרת פגות תוקף והתקנים רלוונטיים למעבר ו/או החמת נוכחות
 • שליחת QR Code  באמצעות דוא"ל לעובדים/אורחים
 • העובדים/אורחים יציגו בני הקורא את ה QR Code  שקבלו ויעברו בהתאם להרשאתם

יתרונות המודול:

זיהוי עובדים /אורחים באשר לקיום תעודת התחסנות-דרכון ירוק בתוקף

 • שמירה ותיעוד תעודת התחסנות במערכת
 • אפשרות מתן הרשאת עובדים מבלי לפגוש אותם פיזית
 • הנפקת QR Code ושליחה בדוא"ל
 • חיסכון בכרטיסי קרבה /צ'יפים וכדומה
 • הפקת דוחות שונים
 • ייעול תפעולי וכלכלי, נוחות וקלות בעבודה

מה נדרש לצורך הפעלת המערכת:

תוכנת שליטה ובקרה Biovision

 • מודול QR Code
 • בקר מרכזי
 • קורא   QR Code