S44 מדפסת תגים צבעונית דו צדדית

  • הדפסת כרטיסי קרבה /תגים באמצעות תוכנת הBIOVISION
  • אינטגרציה עם מדפסת DATA CARD
  • שליחת המידע באופן אוטומטי מכרטיס עובד למדפסת התגים

תיאור

S48