P801 מדפסת תרמית להדפסת פתקיות/שוברים לארוחות בחדר אוכל

  • מדפסת תרמית לעבודה בתנאי עבודה מאומצים
  • הדפסת פתקיות ארוחות
  • הדפסת שוברים
  • הדפסת קודי QR CODE
  • פיקוד וניטור באמצעות תוכנות חברת ביוקום
  • בעל תקן +CE FCC