TR100M מעבר סחורות ונגישות מכני

  • מעבר נכים וסחורות מצויד במנוע סרבו לעבודה שקטה וחלקה
  • ניתן להזמין המעבר במפתחים שבין 62 ל108 ס"מ
  • מעבר עומד בתקנים אירופאים  מחמירים
  • מערכת ניתנת לתכנות חסימת כיוון אחד או חסימה  לשני הכיוונים
  • נטרול המעבר בעת חירום ו/או הפסקת חשמל
  • אופציונלי- עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר, חסימה ,שחרור ,פתיחה  בחירום
  • ניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר אחר המספק מגע יבש