TR670 קרוסלה גבוהה+ דלת נגישות במבנה יביל ו/או מכולה

  • מערכת בקרת כניסה במבנה יביל
  • מערכת בקרת כניסה במכולה
  • מתאים להתקנה באתרי בנייה
  • ניוד המערכת מאתר לאתר
  • המערכת מחוברת למערכת בקרת הכניסה של הארגון
  • המערכת כוללת :קרוסלה גבוהה, דלת סורג ומערכת בקרת כניסה
  • ניתן לניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר המספק מגע יבש