SW100 מעבר מהיר בגובה מותן מפתח 55-90 ס"מ

  • מעבר מהיר דו כיווני בגובה מותן
  • מפתח מיוחד של 90 ס"מ
  • מעבר מיוצר באירופה  ,עומד בתקנים אירופאים  מחמירים
  • מערכת ניתנת לתכנות חסימת כיוון אחד או חסימה  לשני הכיוונים
  • נטרול המעבר בעת חירום ו/או הפסקת חשמל
  • אופציונלי- עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר, חסימה ,שחרור ,פתיחה  בחירום
  • ניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר אחר המספק מגע יבש