מערכת לניהול בקרת כניסה במעליות BE110

  • מערכת לניהול הרשאות שימוש במעליות
  • זיהוי ביומטרי ו/או באמצעות כרטיסי קרבה
  • כניסה למעלית למורשים בלבד
  • הגדרת המשתמש לקומה או הקומות המורשות בלבד
  • קביעת לוחות זמנים להרשאת המשתמשים
  • עד 26 קומות (לבקר +כרטיס הרחבה )
  • פרוטוקול תקשורת וויגנד
  • פיקוד וניטור באמצעות תוכנת חברת ביוקום
  • בעל תקן +CE FCC