TR265D סבסבת דו כיוונית כפולה בגובה מלא

  • סבסבת דו כיוונית כפולה בגובה מלא- גימור נירוסטה 304
  • סבסבת עומדת בתקנים אירופאים  מחמירים
  • מערכת ניתנת לתכנות חסימת כיוון אחד או חסימה  לשני הכיוונים
  • נטרול המעברים בעת חירום ו/או הפסקת חשמל
  • אופציונלי- עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעברים, חסימה ,שחרור ,פתיחה  בחירום
  • ניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר אחר המספק מגע יבש